Ur. w Zamościu, uczył się w zamojskim, PLSP ukończył w Jarosławiu. Był długoletnim nauczycielem zawodu w szkołach budowlanych, dekoratorem, w l. 70. prowadził zakład fotograficzny (ul. Partyzantów). Pierwsze wystawy miał w 1969 (grafika), 1970 (ekslibrisy) i 1993 (linoryty) w muzeum zamojskim, ok. 200 ekslibrisów, gł. Zamościan, prezentował w GKO, także m.in. w KMPiK. Ekslibrisy tworzył od 1959, głównie w linorycie, z większą aktywnością od końca l. 80. Do 2009 miał i w dorobku 4680 ekslibrisów, prezentowane były m.in. w Krakowie, Warszawie i Łodzi, Lublinie (m.in. MDK), Wilnie, Łucku. Był także autorem kilkuset grafik, najczęściej o tematyce architektonicznej. Ukazywały się też publikacje z jego pracami (Warszawa 1995). A. Bugaj - Imponował mi, fantastyczna inteligencja, błyskotliwy.
Jego ojciec Brunon Józef (1908-1986), przybyły do Zamościa z Pomorza kupiec (sklep "łokciowy" w "wikarówce"), mieszkał w Domu Centralnym (I piętro).