Teren za torami kolejowymi przed dawnym bastionem I, tworzonym przez dawne tzw. forteczne  słoniczoło. Posiadał kształt nieregularnego trójkąta, wg fotografii z 1929 teren niezadrzewiony, nie znane pochodzenie  nazwy. Po wojnie próbowano nadać temu miejscu charakter rekreacyjny (drzewa iglaste, alejki). Z końcem l. 50-ch teren nabrał specyficznego charakteru „letniego salonu gry”, popularnego w mieście, nie cieszącego się dobrą opinią miejsca, gdzie na rozłożonym „Sztandarze” czy „Kurierze” uprawiano karciany hazard.  W ramach rewitalizacji odtworzono w tym miejscu zarys fortyfikacji ziemnych (2009).