Znany zamojski maskil (oświeceniowiec), matematyk i poeta piszący w języku hebrajskim, teść I. L. Pereca (w 1877 wspólny z nim tomik).