Powstała w 1979 jako Linia Hutniczo-Siarkowa, łącząc szerokim torem Śląsk (Sławków) i Ukrainę (Izow, dalej Krzywy Róg). 1 VII 2001 wydzielona ze struktur PKP jako pierwsza w Polsce tzw. spółka-córka - w nazwie "siarkową" zastąpiono "szerokotorową". PKP LHS sp. z o. o. jest zarządcą i przewoźnikiem obsługującym Linię nr 65 (nie korzysta ze środków publicznych) wraz ze stacjami, budynkami i budowlami, do tej pory używa spalinowych "gagarinów".
Notowała zyski nawet w kryzysowym 2009. Zatrudnia ponad 1200 os. (2010), z tego w wojew. lubelskim 785, a w samym Zamościu 177, w 2014 - 1300 (na Zamojszczyźnie 850). Jest drugą pod względem przychodu firmą w mieście.
Przewozy: 2001 - 4,5 mln t (sieć PKP w Polsce 170 mln t), 2002 - 4,7 mln t, z tego 3,8 rudy, a także drewno, cement, gaz, nawozy, kamień, drewno, 2004  - 7,2 mln t, 2007 - 8,6 mln t, z tego 95% import, głównie rudy żelaza (5,6) i węgiel, w drugą stronę gł. powietrze (466 tys. t. - najczęściej koks), 2012 - 10,15 mln t, 2014 - 10,7 mln t, 2016 - 9,9 mln t. Ruda teraz stanowi 50%, coraz więcej wozi się kruszywa, a ostatnio także gazu (0,7 tys. t). Spółka jest obecnie najbardziej efektywnym towarowym przewoźnikiem w Polsce (dł. torów 2% infrastruktury w Polsce. przewóz 4% wszystkich ładunków).
6 IV 2003 przejechał przez Zamość I-szy pociąg z Kijowa do Sławkowa z 31 platformami z TIRami oraz 2 wagonami sypialnymi dla kierowców. W rankingu "Polityki" firma pierwszy raz sklasyfikowana za 2004 - 493 m. (przychód 282 mln.), na Liście 2000 za rok 2012 - 772 m. (przychód 405 mln zł). W 2015 wyróżniona Diamentem "Forbesa" za wzrost wartości przychodu w 2011-2013 o 27% (3 m. w wojew., 63 w kraju). W 2016 w Kazachstanie LHS przystąpiła do Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej, która łączy Chiny z Europą, z pominięciem Rosji, z udziałem kolei Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Turcji i Chin, a w 2018 LHS podpisała w Szanghaju umowę z China Railway i China Communications & Transport Ass. na uruchomienie w 2019 przewozów do Chin (przez Ukrainę, Rosję i Kazachstan, 9477 km), tzw. Nowy Jedwabny Szlak. Pierwszy pociąg z Xi'an w Chinach wyruszył 24 XII 2019 i osiągnął Zamość 5 I 2020 - najdłuższy w Europie kontenerowy skład liczący 45 wagonów, dł. 950 m). W 2021 LHS podpisał umowę z China Railway International Multimodal Transport na organizację transportu China - Europa - China i w ciągu  roku wysłano na tę trasę 124 pociągi (12 dni, 4,5 tys. km). Kolejny rekord padł w 2022 - przewóz 11 mln różnych towarów (przy najniższym udziale rudy żel., a wzrost zboża, nasion oleistych i pasz), dodatkowo blisko 24 tys. uchodźców, 2023- 9,9 mln t (najwięcej rudy, metale, węgiel, koks, minerały, biopaliwa).
Prezesi: 2001-2006 Piotr Juś, 2006 Benedykt Miszkin, 2006-2013 Zbigniew Tracichleb, 2013-2014 Grażyna Kuś, 2014-2016 Łukasz Górnicki, od 2016 Z. Tracichleb.

 * W 2022 powstała mijanka Zamość - Majdan.