Ranking "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"szkół średnich (2000-2010) i liceów (2011-2022). Trzy najlepsze szkoły w Zamościu (miejsca wg rankingu) 

 Rok  I.  m.  II.  m.  III.  m.  inne* m.
 2000  III LO  207  I LO  222  -  -  LO Biłg.  191
 2001  III LO  101  I LO  191  -  -  ZSR Tarn.  180
 2002  III LO  64  Pryw. LO  81  Społ. LO  175  LO Biłg.  122
 2003  III LO  77  I LO  137  Społ. LO  194  -  -
 2004  Społ. LO  125  I LO  174  -  -  LO Biłg.  214
 2005  III LO  76  Społ. LO  115  -  -  LO Biłg.  99
 2006  III LO  87  Społ. LO  176  -  -  LO Biłg.  128
 2007  Społ. LO  87  III LO  91  I LO  327  LO Biłg.  89
 2008  Społ. LO  58  III LO  135  I LO  220  LO Biłg.  104
 2009  Społ. LO  52  III LO  206  ZSP nr 5  274  LO Biłg.  75
 2010  Społ. LO  85  III LO  180  I LO  252  LO Biłg.  93
 2011  Społ. LO  67  III LO  159  I LO  343  LO Biłg.  239
 2012  Społ. LO  60  III LO  223  I LO  251  LO Biłg.  311
 2013  Społ. LO  82  III LO  208  I LO  208  LO Tom.  330
 2014  Społ. LO  25  III LO  198  I LO  293  LO Biłg.  286
 2015  Społ. LO  31  III LO  238  I LO  259  LO Biłg.  302
 2016  Społ. LO  81  III LO  193  I LO  392  LO Biłg.  321
 2017  Społ. LO  51  III LO  238  I LO  393  LO Biłg.  431
 2018  Społ. LO  74  III LO  274  I LO  297  LO Biłg.  433
 2019  Społ. LO  60  I LO  344  III LO  371  LO Biłg.  398
 2020  Społ. LO  61  I LO  388  III LO  446  I LO Hrub.  385
 2021  Społ. LO  49  III LO  375  I LO  439  I LO Tom. Lub.  623
 2022  Społ. LO  66  III LO  346  I LO  350  I LO Biłg.  410
 2023  Społ. LO  50  I LO  385  III LO  398  I LO Biłg.  430
 2024  Społ. LO 116  I LO 397  II LO 405  I LO Biłg. 382

* najlepsza szkoła z terenu d. województwa zamojskiego