Powołane 15 VI 1995, od 2005 im. C.K. Norwida (ul. Kilińskiego), wstępnie budowana od 1986 miała to być szkoła ...podstawowa. W 1995/96 - 180 uczniów (5 klas) i 20 nauczycieli, 1999/2000 - 1030 uczniów. Od 1996 z dodatkowymi 22 salami i klasą teatralną, a od 1997 matem.-informatyczną i humanistyczno-regionalną, a ogólne z rozszerzonym angielskim, niemieckim i WF. W 1998 szkoła miała aż 69 komputerów, od 1999 uczy 7 języków obcych (m.in. włoski i hiszp.). Posiada jedną z najlepszych hal na Zamojszczyźnie, saunę. Liceum współpracuje ze szkołami w krajach Europy. W 1998 liceum gościło premiera J. Buzka (zjadł obiad), a w 2000 ambasadora Australii. W 2013 zwyciężyła Justyna Drankowska w Olimpiadzie Ekologicznej (najpop. - 30 tys. uczestników). W 2023 szkoła w Licealiadzie zajęła pierwsze miejsce w województwie. W ciągu 20 lat szkołę ukończyło 5052 absolwentów, miała 91 olimpijczyków. Dyrektorem od początku jest Antoni Szostak.