Pierwsze w regionie, 3-letnie (po małej maturze), czynne w 1947-50 przy Szkole Przemysłowej (36 absolwentów). Kierunki: mechaniczny, drzewny i elektryczny. Nauczycielami byli wtedy m.in. inż. Marian Bazylko, inż. Stanisław Durko, inż. Roman Moteka, a dyr. Stefan Litwin. W jego miejsce powołano Technikum Mechaniczno-Elektryczne.