Powstało w 1967, na przełomie l. 80 i 90. dwa - po szkole podstawowej i po ZSZ (handel wewn. - ob. Liceum Handlowe). Specjalności: ekonomika i organizacja przedsięb. (10 oddz.), finanse i rachunkowość (8), bankowość (4). 1997 - 854 uczniów. Osobne hasło: Szkoły ekonomiczne.