Ur. w Tarnawatce, uczęszczał do szkoły w Zamościu, następnie w Warszawie, ukończył studia na SGPiS (ob. SGH), do 2011 pracował jako główny specjalista w GUS, autor publikacji naukowych (m.in. zagadnienia demografii historycznej). Z przejściem na emeryturę stał się ambasadorem szeroko pojętej  problematyki zamojskiej w Warszawie. Autor kilkuset artykułów o charakterze popularyzatorskim i kronikarskim na łamach „Nowego Kuriera Zamojskiego” (2014-19), bardzo też aktywny z tematyką zamojską na Facebooku, gdzie wyczerpująco zdokumentował rok B. Leśmiana (2017), sporo publikacji poświęcił m.in. I. L. Perecowi. Autor wielu ciekawych odkryć bibliotecznych i archiwalnych. Bywalec zdarzeń kulturalnych powiązanych z Zamościem, w którym chętnie i często gości. Działacz Warszawskiego Koła Zamościan.