Uczył matematyki i fizyki, od 1951 aż do śmierci będąc zastępcą dyrektora Technikum Ekonomicznego, uczył również w Gimnazjum Krawieckim, mieszkał przy ul. Sienkiewicza 3. Jego żona Władysława (1907-1988) ur. w Mokrem, też była nauczycielką, brała udział w tajnym nauczaniu, wieziona w obozie w Zamościu i na Majdanku, skąd zdołała zbiec i wrócić do Zamościa. Oboje spoczywają na zamojskim cmentarzu (C).