Niegdyś rozciągał się za ob. Zamczyskiem. Jak podaje XVII-wieczne źródło, nie przerażał lecz przyciągał oczy delikatnością drzew (znajdował się w nim wówczas zwierzyniec - osobne hasło). Jego reliktowy przyczółek stanowią ob. "Żdanowskie krzaki" (osobne hasło). Na przełomie XVIII/XIX w. niewielkie laski znajdowały się na zachowanych do dzisiaj "wierzchowinach" południowego skraju rozległego "wielkiego zalewu" (ob. na zach. i płd.-zach. od współczesnego zalewu). Były to równoleżnikowo położone: "Ostrówek", dwie "sośniny" i jeszcze niżej "lasek lipowy" (nie opodal "Żdanek" - najbardziej strome wzniesienie). Teraz, z innym już zadrzewieniem, znajdują się na terenie powstałego na pocz. l. 60. między zalewem i granicą miasta Lasu Komunalnego (osobne hasło).
W 1948 rozpoczęto zalesianie "szpilkowe" obszaru "Popówek" po zachodniej stronie Łabuńki (między ul. Szczebrzeską i Janowicami o dł. 1200 m). Miało to osłaniać miasto przed przeważającymi w tych stronach wiatrami zachodnimi (kształt falochronu, rozwartokątny). Do 1950 zalesiono 13,5 ha nieużytków, do 1951 - 54 ha.
W granicach miasta było w 1964 - 42 ha lasu, W 2016 było ponad 50 ha lasu (100% własność gminy) oraz ponad 7 ha gruntów zalesione i zadrzewione. W nomenklaturze urzędowej są to lasy świeże (24 ha), wilgotne (3,5 ha i bagienne 31,5 ha). Gatunki panujących pod względem zajmowanej powierzchni i miąższości (ha/m3): olcha – 31,1475/3249, świerk – 7,7378/1422, klon jesionolistny – 6,427/591, jesion – 6,3770/458, dąb – 2,0434/192, sosna – 1,81/290, topola – 1,7074/184, brzoza – 1,5889/180, lipa – 0,4863/35, kasztanowiec – 0,12/7.
W Zamościu mieściło się Nadleśnictwo (1961 - 9 os.). W 1973 las stanowił 1,9% powierzchni, gdy w Lublinie 9,6%, w Chełmie 7,5%, w 2020 Zamośćok. 50 ha, Lublin 2,3, Biała 4, Chełm 1,3.


 * Do ciekawszych zbiorowisk leśnych w lesie komunalnym przy zalewie należy ols kosaćcowy w stale podtopionej dolince (wody gruntowe na niewielkiej głębokości), z glebami wytworzonymi z utworów mułowo-torfowych - olsza czarna, w domieszce brzoza brodawkowata i omszona oraz osika. W podszycie występują kruszyna pospolita, wierzba szara, porzeczka czarna i kalina koralowa, a obok rośliny bagiennych, znaczny udział - kosaciec żółty.