Ur. w Kornelówce, ukończył I LO w Zamościu (1964) i statystykę na SGPiS (1970), pierwszą pracę podjął w powiatowym urzędzie planowania w Zamościu, w 1975-98 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zamościu, następnie do 2003 wicedyrektor WUS w Lublinie, czł. Konwentu dyrektorów WUS (1995). Ukończył 3-letnie studia doktoranckie. Przewodniczył komitetowi red. wszystkich zamojskich „Roczników Statystycznych”, autor publikacji specjalistycznych ("Wiadomości Statystyczne"), felietonów „Krąży złoty pieniądz” („Tygodnik Zamojski”). Działacz Pol. Towarzystwa Statystycznego.
Kolekcjoner (m.in. aparaty fotograficzne), posiada wartościowy księgozbiór (3,5 tys. wol.), szachista amator. Do Archiwum w Zamościu przekazał amatorski film z dożynek w 1970.