7 VII 1981 doszło do polsko-libijskiej "wojny" - po awanturze w okolicach wesołego miasteczka, nastąpił odwet ok. 30-tu arabskich elewów. Gdy powstaje plotka, że zabili dziecko, tłum ruszył za wycofującymi się do koszar Arabami. Odgrodzony kordonem milicji i żołnierzy oblegał jeszcze koszary do późnych godzin nocnych. Po rozróbie 16 żołnierzom ogolono głowy i odesłano do Libii.
30 XII 1993 stoczono międzynarodową bójkę w Rynku (5 Niemców, 3 Polaków i 1 Amerykanin). W 1991 po awanturze z nieumundurowanym inkasentem na bazarze dwaj mieszkańcy Hanoi 48 godz. w areszcie. W 1992 zamościankę zgwałcił Egipcjanin, a w 1998 w Małpim Gaju zgwałcono turystkę niemiecką. W 1994 w nadszańcu pojawił się gang ormiański (wymuszenia, groźby), a 5 VIII 1996 dwaj Ormianie (Ashot i Aventis z Erewania) pobili zamościanina. Doszło do napaści na młodocianych turystów obcokrajowców Niemca i czarną Francuzkę (1997). W 1996 Interpol w Duisburgu przyłapał 2 zamościan na sprzedaży "amfy". W 2011 w dokuczliwy sposób ograbiono Meksykankę. W jednym z zamojskich banków ujęto w 2017 skazanego na kilkanaście lat za udział w grupie przestępczej Gianniego C. (próbował przelać pieniądze do Kamerunu).