Krajowy duszpasterz ludzi morza, założyciel ośrodka Stella Maris w Gdyni, kapelan na statkach, pracował m.in. w Zamościu.