Ur. w Łódzkiem, z d. Dorożyńska, z mężem Józefem (osobne hasło) wojskowym mieszkała m.in. w Zaleszczykach, w czasie wojny w Łaziskach pod Zamościem, łączniczka AK (odznaczona Krzyżem AK), od 1944 w Zamościu, najpierw przy ul. Lubelskiej, potem przy Partyzantów. Po wojnie władze komunistyczne więziły ją, także męża, synów (starszy Zbigniew 11 lat na Syberii) i córkę.