Pochodził z rodziny szlacheckiej. Uczył się w gimnazjum zamojskim (przed 1803), studiował prawo. W 1808-1809 wykładał w tymże zamojskim gimnazjum matematykę i filozofię. W szturmie miasta - jak wspominał - utraciłem wszystko com miał, pozbawiony zostałem zatem wszelkich sposobów utrzymania się. Później był m.in. prezydentem Radomia, profesorem w Poznaniu i inspektorem szkół w Król. Polskim. Autor Prozodii polskiej... i rozpraw językoznawczych.