Ur. w Mińsku Mazowieckim, jako chłopak brał udział w powstaniu warszawskim. Wstąpił do małego seminarium, od 1952 w nowicjacie u orionistów (również studiował u nich), później ukończył wyższe seminarium duchowne i Chrześcijańską Akademię Teologiczną, od 1956 pracował m.in. w parafiach w Grodzisku i Żyrardowie. W 1966 przeszedł do kościoła polskokatolickiego, w 1968 otrzymał święcenia. Do Zamościa przybył z Tarnogóry. Od 1976 nieprzerwanie kierował parafią zamojską, m.in. odnawiał kościół, zasłużony dla społeczności polskokatolickiej. Spoczął na pobliskim cmentarzu prawosławnym.