Ur. w Strzyżowie, ukończyła Politechnikę Warszawską (inż. budowlany) i studia podyplomowe - konserwacja zabytków, od 1978 w Zamościu, mieszka na "Starówce" i od tego czasu nieprzerwanie związana z odbudową zamojskich zabytków. Była m.in. społecznym inspektorem nadzoru remontu kościoła św. Mikołaja (1998). Pracowała w PKZ, ob. dyrektor ds technicznych ZDI, radna pierwszej historycznej RM (1990), przeszła do historii kilkudniową głodówką w ratuszu w obronie swoich racji, działaczka Forum Obywatelskiego Zamojszczyzny, przew. osiedla Stare Miasto. Była wśród osób składających dary Janowi Pawłowi II w Zamościu (1995). * Nie tak dawno poruszeni byliśmy  odruchem radnej - p. Marii Krzyżanowskiej. Ta drobna, pełna wrażliwości Pani inżynier, spontanicznie zaprotestowała  w obronie honoru i godności władzy. Obrzucono ją obelgami, skrzywdzono. Potrzeba nam takiej postawy wobec zła, codziennego heroizmu, aby odbudować nadzieję. (Andrzej Józef Misiura, 1993)