Ur. w Zamościu i tu pobierał pierwsze nauki. Malarstwa uczył się u dekoratorów teatralnych. Malował obrazy i freski do kościołów bernardynów i misjonarzy w Warszawie oraz w Bedlnie i Łowiczu, tworzył także kompozycje historyczne i portrety. Był skromny, gorliwy, cichy, spokojny z zapałem rozwijał niepospolite zdolności (zwłaszcza w technice al fresko), zm. jednak przedwcześnie. Spoczywa na Powązkach.