W Zamościu ten umiarkowany nurt w architekturze modernistycznej reprezentowany jest  przez kościół św. Krzyża, obiekt nie doceniony przez historyków sztuki. Jego autorem był Jerzy Siennicki, z „drugiego rzędu” polskich architektów modernistów. Nowomiejski kościół  należy do wyróżniających się jego projektów i jest najbardziej udanym jego obiektem sakralnym jego autorstwa. Był też m.in. twórcą portu lotniczego na Okęciu. 
Zgodnie z estetyką modernizmu w bryle kościoła dominują linie i kąty proste. Jego godną uwagi architekturę podkreśla jeszcze wertykalny charakter budowli (wieża, rytm pionowych okien) oraz symetria i monumentalny charakter fasady z rozległym frontowym portykiem (20 filarów). Całość cechuje  harmonia, a nawet elegancja, szczęśliwie nienaruszonej późniejszymi ingerencjami w bryłę kościoła.