Ur. w Zamościu ukończyła seminarium nauczycielskie. uczyła w szkołach podstawowych. Od 1940 w ZWZ - łączniczką, aresztowana, w  1941 trafiła do Ravensbrück (nr 7884). W 1942 poddana została doświadczalno-zakaźnej operacji kończyn. Przed wyzwoleniem obozu wobec groźby zlikwidowania "królików" ukrywała się pod podłogą w sąsiednich barakach. Powróciła do Polski, od 1962 mieszkała w Sopocie, tam zmarła.