W 1 poł. XVII w. cz. drewniana, oficyna kamienicy rynkowej ul. Staszica 19. Powstała w XIX w. Posiadała na osi pozorny ryzalit z balkonem i odcinkowym frontonikiem, dekoracyjną oprawę okien (obramienia, nadproża, ramy podokienne). Po renowacji w 1977 w tej  najbardziej reprezentacyjnej kamienicy zamieszkał wtedy I sekretarz KW PZPR. Później gabinet kosmetyczny.