Pierwotnie działka należała do posesji ul. Staszica nr 9, prawdopodobnie  drewniana. Kamieniczkę narożną, piętrową wzniesiono w 1828 (oszacowana na 1765 zł). Wnętrza cz. przebud. w 1 poł. XX w. Właścicielami  byli w 1 poł. XX w. Konigen Reyla, w 3 ćw. XIX w. Welczerowie, od 1885 Icek i Jankiel Grad, od pocz. XX w. Szincerowie i Welczerowie (od 1928 tylko oni) przed wojną Kilsztajn i Dorfsgajer, od 1958 Skarb Państwa. Przed renowacją zakład RTV, po -  Dom Chleba, potem bar gastronomiczny.