Dwupiętrowy, jeden z większych w mieście domów dochodowych, o największej średniej powierzchni mieszkania (łączna 3,5 tys. m2, mieszkań 7, pokojów 25), wzniesiony w 1937-38 przez S. Pfluga. Posiada dach ukryty pulpitowy, 4-osiową fasadę ujętą ryzalitami, w centr. części wyższą, w osiach wewnętrznych balkony, między oknami dekoracyjne lico. Mieszkał tam m.in. wicestarosta Lewiński.W czasie okupacji mieściła niem. urzędy, później właścicielami Środowie i Michalakowie.