Narożny (ul. Krysińskiego 1) dwupiętrowy dom dochodowy, który wzniósł w 1935-36 Eliasz Garfinkel, wg proj. K. Braunsztejna. Posiadał 10 dużych mieszkań. Jest to odważnie ukształtowany, trójczłonowy, połączony pod różnymi kątami i o zróżnicowanej wysokości obiekt. Wspólna 9-osiowa fasada o poziomych, akcentowanych kolorystycznie podziałach, z długimi, załamanymi w narożu balkonami, sprawiają, że jest to dobry przykład łagodnego, prekursorskiego jednak w skali prowincjonalnej  funkcjonalizmu lat 30-tych.
Po wojnie zajęta przez instytucje polityczne i społeczne, m.in. KW PZPR, później do 1990 KW PZPR ("Dom Partii"), następnie akademik SN, PWSZ, ob. Akademii Zamojskiej.