Wzniesiona w 1933 przez Teofila Oleszka (d. nr 27), dwupiętrowa, nakryta tradycyjnym, 4-spadowym dachem, o 7-osiowej fasadzie, akcentowanej jednoosiowym ryzalitem, zwieńczonym wyłamanym ostro murkiem, też gzyms z szerokim pasem. Kamienica dochodowa o 8 mieszkaniach, w czasie okupacji przez pewien czas Arbeitsamt. Mieszkali w niej m.in. dentysta Jerzy Kaczurba, muzyk Henryk Burzyński, adwokat Hipolit Tukendorf, nauczyciel Czesław Skarbek, lekarz Władysław Lorentz, Zdzisław Bielecki, Irena Kilarska.