Wzniesiona w 1932-35 przez Jana Flisa (d. nr 30), wg proj. D. Sokołowskiego, dwupiętrowa (od podwórza niższa), 5-osiowa, o wertykalnych proporcjach, z wysoką podmurówką, balkonami. Osie centralne wydzielone lizenami, z pionowym doświetlem klatki schodowej i akcentowanym na osi murem attykowym z małą niszą z archiwoltą (d. z figurą MB) i rombowymi okienkami. Zachowała się inskrypcja „J 1932 F”. Jest przykładem architektury nawiązującej do modernizmu lubelskiego.
W czasie okupacji mieściła zarząd magazynów mienia pożydowskiego i powysiedleńczego, na parterze po wojnie m.in. knajpka (być może wspominana w pamiętniku M. Cieślak "Zorza"), potem biuro PSS. Od 2015 niezamieszkała, o skomplikowanej sytuacji własnościowej,  popadająca w ruinę. Zburzona 6 X 2022.