Ur. w Płocku, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał doktorat. Przybył z Lublina, obejmując w 1903 notariat w Zamościu (później przy Sądzie Pokoju). Pracował z niezwykłą sumiennością. Odmówił wyjazdu do większego miasta. Był radnym miejskim i czł. Sejmiku. Opracował nowe granice miasta. Udzielał się w rozlicznych organizacjach (oświata, Straż Kresowa, dobroczynność) i był jednym z najczynniejszych organizatorów uroczystości patriotycznych (m.in. głośnej wizytacji biskupiej w 1905), które niekiedy uświetniał grą na fisharmonii (Haydn, Chopin). Autor artykułu O herb miasta Zamościa ("Kronika Pow. Zamojskiego" 1918 nr 7). Zmarł po ciężkiej chorobie w Płocku. Był czołową postacią Zamościa pierwszych dwudziestu lat XX wieku.