Ur. w Szczebrzeszynie. Był stryjecznym bratem matki Jana Pawła II (mieli wspólnego dziadka Mikołaja). Przed I-szą wojną pracował jako urzędnik w majątkach, później jako urzędnik armii ros., znalazł się w niewoli austriackiej. W Zamościu od 1910, po powrocie, w stopniu porucznika 30 p.p. został przydzielony w 1918 do nadzoru poczty i telefonów, później naczelnik "Depo" stacji kolejowej. Na pocz. l. 20. został kasjerem w Sejmiku. Działał aktywnie w szeregu organizacjach, jak Tow. Walki z Gruźlicą, LOPP, w okolicznościowych zbiórkach na repatriantów, Tydzień Lotniczy, na Japonię itp. Zm. w Zamościu. Miał syna Mieczysława (osobne hasło) i córkę Julię Bauer (osobne hasło).