Ur. w Zamościu, s. Zygmunta i Leokadii, posiadał wykształcenie wyższe. Pracownik m.in. ośrodków doradztwa rolniczego w Końskowoli, Zamościu i Sitnie, organizator wystaw rolniczych, Przedsiębiorstwa Gospod. Zwierząt Rzeźnych, red. techniczny "Centaura", czł. NOT, Automobilklubu, współorganizator ZTF. Autor znakomitych zdjęć Zamościa. W l. 60-tych występował w Teatrze Ziemi Zamojskiej (wiceprzewodniczący zarządu). Spoczywa na cmentarzu zamojskim, na nagrobku: Gedymin-Kabas.