Jej dekoracja zachowała się znacznie gorzej niż sąsiedniej (nr 25). Wzniesiona została kosztem obywateli Szczebrzeszyna (1604-8 i 1612), a zamieszkała przez Greka Teodora. Regularna fasada, boniowane podcienia, plecionkowy fryz oraz portal w podcieniu (autor Błażej Gocman) i 4 odrzwia w sieni noszą cechy renesansowe i pochodzą z pierwszego etapu budowy kamienicy, później rozbudowywanej i przebudowywanej. Od poł. XIX w. bez attyki.
Początkowo wynajmowana na mieszkania, w 2 poł. XVII w. przeszła w ręce prywatne, kolejno Jan Techner (ok. 1640), Marcin Braszewicz, Antoni Ponawo i Truszowa ze ...Szczebrzeszyna. Z czasem zatarto pewnie herb Szczebrzeszyna znajdujący się w bogatym kartuszu ze zwieńczenia portalu. W 3 ćw. XVIII w. była w posiadaniu Blumbergów i Duńczewskich (być może mieszkał w niej słynny autor kalendarzy Stanisław Duńczewski), na przełomie wieków własność Franciszka Korandy, potem Ludwiki Zawadzkiej.
Ostatnimi od k. XIX w. właścicielami kamienicy byli Czerniccy, w l. 30. sukcesorzy Józefa, a w 50. jego córka Maria Banachiewiczowa, a przed przejściem na skarb Państwa sukc. Konrada Czernickiego, Józefy Banachiewiczowej i Wilhelminy Serwin. Przez ponad pół wieku (do renowacji) mieściła się tu Apteka Centralna, a przed 1939 był tam także Żydowski Klub Towarzyski i Bank Kupiecki, sklep z zegarkami i biżuterią Icka Majera Kohena, mieszkała dyrektorka  gimnazjum Wanda Madlerowa. Od 1983 na poddaszu znajduje się galeria sztuki, od 2000 także na całym piętrze - BWA Galeria Zamojska. Użytkownicy piętra, a zwłaszcza parteru zmieniali się wcześniej dość często (m.in. "Raj Dziecka", lokale rozrywkowe, dłużej zegarmistrz, także Wydział Kultury UM).