Ur. w Zamościu, s. Israela Josefa, od 1612 zamieszkałego w Zamościu. 5 lat pobierał nauki w jesziwie lubomelskiego halachisty i kabalisty rabina Joela Sirkisa. Studia kabały kontynuował w Pradzie (wysłał tam go ojciec we śnie) u rabina i nauczyciela Elijahu Baal Szema, gdzie poznał jego tajemne nauki i otworzył w Zamościu własną jesziwę. Przewodził grupie Ukrytych Cadyków. Joel był nauczycielem znanego rabina Adama Baal Szema z Ropczyc i jemu przekazał przywództwo nad ruchem. Adam  zaś  uczył kabały najsłynniejszego Baal Szema Towa.
Synem Joela był Uri Baal Szem, który kształcił się u rabinów w Ostrogu i Kaliszu, a z ojcem prowadzili potem w Zamościu osobne jesziwy Rosz. Historie i nauki rabina Joela można znaleźć w kabalistycznych sefarimach (świętych księgach) wydanych przez wnuka, rabina Joela II Baal Szema (syn Uriego), znany też jako Halpern Joel.
.