Herb rodu Zamoyskich, używany przez ponad 230 rodzin - w polu czerwonym 3 kopie złote o srebrnych grotach w gwiazdę (skrzyżowane), środkowa na opak (żeleźcem w dół), boczne ukośnie do góry, w klejnocie nad hełmem pół kozła rogatego.
Jan Długosz zapisał, jak nazajutrz (28 IX 1331) po bitwie pod Płowcami, wielą ran posieczony (nie wspomina o 3 włóczniach) Florian Szary skarżył się Łokietkowi - sroższą nierównie męką znosić złego sąsiada, jakiego ja wycierpiałem. Król go uwolnił od niego, a jak dodaje tradycja nadał mu nowy herb Jelita, dotychczasowy Koźlarogi wynosząc do klejnotu. Herb z włóczniami był znany wcześniej (najstarsza pieczęć z 1316), już w końcu XII w., a Łokietek prawdopodobnie zmienił jego nazwę z Koźlarogi na Jelita. Tarcza z 3 włóczniami znajduje się obok św. Tomasza w herbie Zamościa. W Zamościu najwięcej herbów"Jelita" powstało dla potrzeb druków akademickich.


!!! Jelita znajdują się na najważniejszym dokumencie kończącym I wojnę światową - na Traktacie Wersalskim. Polska delegacja nie miała pieczęci. Premier Paderewski nie przywiózł swojej. Maurycy Zamoyski udał się samochodem do mieszkania i przywiózł swoją; tak więc herb Jelita znalazł się na dokumencie, który potwierdzał istnienie niepodległego i suwerennego państwa polskiego!