Zapisywane też jako Rumińskie i Armińskie, utożsamiane z jeziorem ormiańskim. W 1 ćw. XVIII w. jezioro wymienione wśród nieruchomości profesora i infułata Tomasza Ormińskiego. Wzmiankowane w dokumentach notarialnych jeszcze w 1919 (akta rejenta Kalinowskiego, 607). Znajdowało się w płn.-wsch. części miasta, ale lokalizacja nie jest znana, wg różnych hipotez jest to ob. najprawdopodobniej teren przy ul. Starowiejskiej (okolice "Gali"), względnie nieużytek u zbiegu ul. Sikorskiego i Wiosennej (w pobliżu Powiatowej),  lub być może miejsce bliżej miasta (d. fabryka domów).
Usytuowanie wg "ormiańskiej" hipotezy mogło mieć związek z ogrodami na Przedmieściu Lubelskim, którymi szczodrze obdarował Ormian Jan Zamoyski (mierzone podle łanu ormiańskiego).