Ur. w Zamościu, podoficer AK, od 1947 kierował księgarnią "Szkolnicy", następnie w "Domu Książki", do 1949 pracował też w domu dziecka, później w Zakładach Mięsnych. Działacz PSL, współorganizator świeckich ruchów katolickich, długoletni działacz "Pax" a także "Caritas". Po wojnie mieszkał w Kornelówce, potem przez wiele lat przy Rynku Wielkim 16, w jego mieszkaniu początkowo siedziba "Pax".