Krewny Jana Zamoyskiego, dzięki któremu studiował w Ingolsztadt i Lejdzie. Należał do jego stronnictwa, sprowadzał do Akademii Zamojskiej książki i zajmował się drukarnią. Posłował do Turcji, uczestniczył w wyprawach Hetmana, od którego odsunął się jednak w ostatnich latach (ich korespondencja w AGAD). W jego bogatej twórczości jest też epigramat wydany w Zamościu (1597).