Ur. w Uścimowie Nowym (Włodawskie), ukończył Liceum Pedagogiczne w Lublinie i studia wyższe, biologię na UMCS (1968). W 1954-61 uczył biologii w I LO, w 1962-67 w Liceum Pedagogicznym, następnie był dyrektorem w Liceum dla Pracujących, w 1976-78 PLSP i w 1978-81 dyrektorem II LO. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP. Żona Eliza uczyła w II LO historii.