W 1946 powstała Państwowa Centrala Handlowa a po przekształceniach Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego (osobne hasło), która wchłonęła przetrwałą wojnę hurtownię Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". Była też Hurtownia Kolonialna i "Ovum" (jaj oczywiście). 1 III 1950 rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw w Zamościu podległe Centralnemu Zarządowi Handlu Warzywno-Owocowego, Ekspozyturze w Lublinie (ul. Partyzantów 10), od 1956 jako Oddział w Zamościu PP Wojew. PSOiW, ze skupami m.in. w Biłgoraju i Józefowie. W 1953 obok WPHS były też branżowe hurtownie spożywcze Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Mięsnego (ul. Kilińskiego), CZP Mleczarskiego (Rynek Solny), CZP Jajczarsko-Drobiarskiego (ul. Kolejowa) i Centrali Ogrodniczej (ul. Łukasińskiego).
Do największych hurtowni zalicza się powstały w 1991 "Mars" - od X 1993 w hali d. ZFM - 3500 m2, 2 tys. artykułów spoż., 40 osób, 4 filie (1996). Od 2006 jako "Mars Dystrybucja" sp. z o.o. (ul. Szczebrzeska), zatrudnia 200 osób, współpracuje z 1800 odbiorcami.
Drugą dużą hurtownią jest "Eldorado SA" (ul. Przemysłowa 21) - wielki magazyn hurtowy 2500 m2, 3,5 tys. art., 70 osób (1995). W 1988 powstała ponadlokalna hurtownia mrożonek, ryb, drobiu i lodów "Ultax" zaopatrująca ok. 500 sklepów (Tadeusz Skrzyński, ul. Ogrodowa i Waryńskiego), w 2005 zatrudniająca ponad 20 osób.