Przybył tu w 1740 i założył szkołę żydowską "Jesziwat Chochmei". Szkołą kierował później jego syn Josef (1740-1807), autor dzieła Mishat Chachamim, natomiast wnuk Jakub Icchak (1771-1825) był autorem Zichron Yitzak.