1 VII 1948 zwiedzał Zamość (m.in. muzeum, także park), w drodze do Krasnobrodu w towarzystwie swojego późniejszego następcy ks. biskupa Stefana Wyszyńskiego a także bpów Golińskiego i Czaplińskiego (wg kroniki kościoła nowomiejskiego 11-go).