Pochodził z guberni mińskiej. Leczył w Zamościu przez kilkanaście lat, wiele osób bezpłatnie, znajdujących się w nieświetnym stanie. W nekrologu z lubelskiej gazety napisano: Umarł na serce bo za dobre było. Mieszkał przy Rynku Wielkim 1 (I p., 5 pokoi).