Urodził się w Zamchu. Jest znanym polskim malarzem, autorem głównie obrazów o tematyce religijnej i portretów. Jego dzieła znajdują się w zamojskiej Katedrze w kaplicy Zamoyskich. Powstały w 1869, w związku z modernizacją kaplicy: Święta Trójca (południowa ściana kaplicy) i Św. Anna nauczająca Marię (tondo w zwieńczeniu). W Zamościu są ponadto szkice do dwu obrazów Trójca Św. (50x40) w Muzeum i Św. Anna nauczająca Marię (21x16) w zbiorach prywatnych. W muzeum zamojskim jest także Św. Michał Archanioł (1829, wcześniej w Łabuniach i Radecznicy). Ponadto obrazy Hadziewicza znajdują się w kościołach w Zwierzyńcu, Łukowej, Sitańcu, Frampolu, Szczebrzeszynie.