Ur. w Krakowie,  ochotnik 2 p.p. Legionów, za wojnę 1920 odznaczony orderem Virtuti Militari. W 1919-24 służył w 9 p.p. - był dowódcą kompanii (kpt.). W 1926-27 ponownie w Zamościu jako oficer sztabu w 3 DP. Był czołowym w Zamościu działaczem sportowym, piłkarzem i poetą amatorem. W prestiżowych meczach dla WKS zdobywał po 3 bramki (z WKS Kowel, 1923). W "Ziemi Zamojskiej" ukazywały się jego wiersze (m.in. poemat Stracona placówka, 1925 nr 28), także w "Polsce Zbrojnej" (1923), wspomnienia i artykuły.
Później szef sztabu 28 DP, następnie służył w Min. Spraw Wojskowych, ukończył Wyższą Szkołę Wojenną, w 1933 został wiceprezesem zawiązanego wówczas Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Autor podręcznika Strzelec wyborowy, był redaktorem "Przeglądu Piechoty", publikował w "Przeglądzie Kawaleryjskim". Brał udział w kampanii Wrześniowej, po dwu dniach uciekł z niewoli i przedostał się na Zachód, m.in. szefem oddziału Sztabu Naczelnego Wodza. Pozostał na emigracji w Anglii, zm. w Londynie. Był bratem Serafina Habiny.