Ur. w Krzywymstoku, posiadał wykształcenie wyższe. W Zamościu od 1946. uczestniczył w reformie rolnej, był mierniczym przy PPRN, potem wieloletnim geodetą miejskim, od 1969 czł. prezydium Zamojskiego Tow. Przyjaciół Nauk. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).