W 1638 nabył kamienicę w Rynku Wielkim 6. Zachował się bogaty spis jego kosztownych ruchomości. Aptekę odziedziczył po nim syn Jan, a potem wnuk Franciszek (osobne hasło).