Powstała w 1950 jako zakład nr 11 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Krawiecko-Kuśnierskiego "Dom Mody" (Zamość posiadał wtedy najwięcej krawców w wojew.), później PP Krawiecko-Kuśnierskie Ekspozytura w Lublinie Zakład Odzieży Miarowej nr 11. W 1963 wchłonięty przez ZPUPT, ale już w następnym roku włączony do Lubelskiego PKK. Mieścił się przy ul. Bazyliańskiej 16 (ob. 11), od 1971 przy ul. Szczebrzeskiej 2 (obiekt niefunkcjonalny). Od 1976 działa jako Zakład Przemysłu Odzieżowego "Gracja" (kier. Zygmunt Jamroży). Początkowo działalność usługowa, później produkcja seryjna. W 1980 - 4 zespoły krawców i 7 kuśnierzy, 2,5 tys. szt. odzieży miesięcznie. W 1975 zatrudniano 195 osób, 1981 - 164. Od 1976 na eksport do RFN (współpraca z "Kurt Stadick") skórzane płaszcze, kurtki, spodnie, spódnice (90% produkcji), oraz Danii i Szwecji. W ostatnich latach również produkcja sztucznych futer. Posiadała 6 sklepów (pierwszy firmowy przy ul. Staszica, później kolejne w Zamościu, od 1991 przy ul. Orzeszkowej 28). Ob. jako Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Gracja" sp. z o.o. Przez kilkanaście lat zakładem kierował Mieczysław Kijek.


 * W 1992 oferowano sztuczne futra typu norki, karakuły, lamy, kota, lisa, tygrysa, pantery.