Pochodził z Rawskiego, kształcił się w akademii rolniczej w Czechach, gdzie przebywał 9 lat, korespondent "Prager Presse", w 1927-31 podróżował w celu zbadania systemów ustrojów rolnych, był we wszystkich krajach Europy. Od 1935 pracował w referacie ekonomicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych, w 1940 został agronomem powiatowym w Zamościu, w 1944-45 powołany do PRN, należał do SD.