Ur. w Lubartowskiem, ukończył zamojskie gimnazjum, po wojnie osiadł w Szczecinie.