Ur. w Kojdakach pod Jekatyrynosławiem (Rosja), gdzie rodzina znalazła się w czasie wojny, po powrocie do Sitańca ukończył zamojskie gimnazjum, następnie w 1936 Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie i rozpoczął pracę jako trzeci, drugi organista w Kolegiacie, po 3 latach zaangażowany w powstającym kościele św. Krzyża, w którym pracował do 1993, czyli łącznie zasiadał przy organach 57 lat. Prowadził chór, najpierw 3, potem 4-głosowy, w 1948 wystąpił nawet w konkursie kolęd (przez pierwsze lata na 6-tą chodził Karolówki). Aby utrzymać się prowadził nawet sklepik (1946-50) i stancję. Bardzo zaangażowany w sprawy kościoła nowomiejskiego. Od 1945 mieszkał przy ul. Narutowicza 10.