Ur. w Hrubieszowie, ukończyła Politechnikę Krakowską. Pracowała w zamojskich PKZ (1983-91). Odbywała staż w Paryżu u prof. S. Du Chateau. Od 1992 prowadzi pracownię projektową. Jest m.in. autorką projektów kościołów w Tomaszowie i Rakówce, Dom Księży Seniorów w Biłgoraju (nagrodzony "Kryształową Cegłą"), Banku PKO SA w Zamościu, wnętrz hotelu "Renesans" i "Jubilat", renowacji pałacu w Ujazdowie i kościoła we Frampolu, oraz kilku szkół. Projektowała do kościoła MB Królowej Polski: ołtarz główny (2000), ołtarz papieski w Zamościu oraz pomnik Jana Pawła II. Wiceprezes Stow. Architektów w Lublinie i czł. Zarządu Lubelskiej Izby Architektów. Kandydowała do Sejmu w z listy LPR w 2001 (w Zamościu trzecia liczba głosów) i 2005, oraz z listy PiS w 2011 i 2015. w 2014 wybrana radną Sejmiku Lubelskiego. W 2002-2005 przewodnicząca Rady Miejskiej. W 2016 została zastępcą Wojew. Konserwatora Zabytków w Lublinie.
Działała w Katolickim Stowarzyszeniu Inteligencji (od 1995 sekretarz, ob. prezes), zajmując się organizacją Tygodni Kultury Chrześcijańskiej (nagrodzona pierwszym medalem diecezjalnym "za dzieło ewangelizacji"). Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojskiej. Inicjatorka założenia szkoły katolickiej. Odznaczona też medalem "Pro Patria" (2018). Autorka trzech tomików wierszy (Za oknem mojej duszy 2004, Słońcem i wiatrem malowane 2006, Promienie miłości 2010). Podczas Orszaku Trzech Króli, w Polonezie wystąpiła jako Elżbieta Barbara Wiśniowiecka (2020). Pośmiertnie otrzymała medal "Zasłużonej dla Zamościa" a także odznakę "Zasłużona dla wojew. Lubelskiego".